FINANSOWANIE INNOWACJI

Zdobywamy finansowanie dla projektów innowacyjnych


Pomagamy w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi


oraz komercjalizacji ich wyników

Od pomysłu do sukcesu rynkowego

Wybierz...

Dzięki doświadczeniu, licznym kontaktom z aniołami biznesu i funduszami kapitału zalążkowego oraz ciężkiej pracy, organizujemy finansowanie dla Twojego pomysłu.

Do realizacji nowego przedsięwzięcia z reguły włączamy przedsiębiorstwo już działające w branży, które posiada odpowiedni potencjał, kontakty, markę, dostęp do kanałów dystrybucji itd. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko i skracamy czas komercjalizacji.

Masz pomysł i chcesz go przekuć w sprawnie działający biznes? Zrób to z nami.

Możesz być wynalazcą, innowacyjnym startup’em, pracownikiem naukowym lub po prostu kimś, kto ma pomysł i dużo motywacji, aby go zrealizować.

Pomożemy Ci dopracować model biznesowy oraz znaleźć ewentualnych partnerów do jego realizacji.

Zobacz, w czym możemy Ci pomóc

Pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich

Od 2003 roku z sukcesem pomagamy przedsiębiorstwom pozyskiwać fundusze na rozwój.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w większości branż gospodarki. Przygotowując projekt staramy się go dogłębnie zrozumieć, aby maksymalnie zwiększyć szansę na sukces.

Pracujemy z dostawcami technologii, w tym z jednostkami naukowymi prowadzącymi prace badawczo-rozwojowe o dużym potencjale rynkowym, dzięki czemu szybko wdrażamy się w tematykę projektu i wnosimy istotną wartość dodaną w procesie jego formułowania.


Chętnie też dzielimy się swoją wiedzą w zakresie realizacji i rozliczania projektu, aby przedsiębiorca już na samym początku mógł podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi

Jesteśmy nie tylko dostawcą usługi w zakresie pozyskania dofinansowania, ale pomagamy naszym Klientom również na etapie rozliczania projektu, wspierając ich w procesie zarządzania projektem.


Nasi klienci mają gwarancję, że płacą wyłącznie za realny sukces i korzyści jakie uzyskali w wyniku współpracy z nami.


Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych

Pracownikom naukowym oraz szerzej instytucjom prowadzącym prace badawczo-rozwojowe, pomagamy w komercjalizacji wyników tych prac, zarówno na zasadzie usługi jak i aktywnie włączając się w ten proces w roli udziałowca.


Pomagamy stworzyć model biznesowy, pozyskać inwestora oraz zarządzać start-up’em powstałym w celu wdrożenia wyników prac B+R.


Dzięki licznym kontaktom z przedsiębiorstwami, pomagamy sprzedać usługi badawczo-rozwojowe oferowane przez pracowników naukowych i jednostki naukowe oraz wyniki projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez te jednostki.

Od 2005 roku pomagamy małym i średnim firmom wdrażać innowacje. Pozyskujemy finansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych i inwestycje niezbędne do wdrożenia wyników tych prac.


Pracownikom naukowym i jednostkom naukowym pomagamy nawiązywać współpracę z przedsiębiorstwami oraz wdrażać wyniki prac badawczo-rozwojowych poprzez tworzenie i zarządzanie przedsiębiorstwami typu spin-off.

Zrób to z nami!

Wprowadzaj na rynek nowe produkty. Doskonal te, które aktualnie oferujesz. Poprawiaj receptury, parametry techniczne, użyteczność swoich produktów. Zwiększysz lojalność swoich Klientów oraz osiągane marże.

Doskonal swoje procesy produkcyjne. Zwiększaj wydajność produkcji, zużywaj mniej energii i surowców, minimalizuj przestoje w produkcji, automatyzuj procesy produkcyjne.

Zwiększaj moce produkcyjne. Osiągaj korzyści skali wynikające ze zwiększonej skali działania. Wprowadzaj zmiany do modelu biznesowego zapewniając sobie większe zyski.

Współpracuj z pracownikami naukowymi i jednostkami naukowymi. Jeśli zrobisz to mądrze, osiągniesz duże korzyści. Polskie jednostki naukowe posiadają ogromny potencjał i możliwości, które warto wykorzystać.

Wchodź na rynki zagraniczne. Zwiększaj eksport, buduj markę na rynkach międzynarodowych.

Realizuj marzenia. Wprowadzaj na rynek produkty czy usługi, które zmienią świat i mają charakter innowacji przełomowych. Zrób to, co Ci chodzi od dawna po głowie, za co zapamięta Cię świat i czym pochwalisz się przed swoimi wnukami.

Zrób to z nami!

KONCEPCJA

PROJEKT

KORZYŚĆ

Nasz model działania jest bardzo prosty:

Nasze wartości

Angażujemy się w innowacyjne przedsięwzięcia, które przynoszą rzeczywiste korzyści dla firmy i jej klientów.Pracujemy z klientami ambitnymi, którzy chcą również zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną.Każdy projekt jest przygodą intelektualną. Chętnie poznajemy specyfikę branży naszego Klienta oraz technologię, która jest przedmiotem projektu.Aktywnie uczestniczymy w formułowaniu projektu. Klienci, którzy oczekują od nas jedynie "napisania projektu" nie będą zadowoleni z naszych usług.Nasze wynagrodzenie jest zawsze powiązane z korzyściami naszych Klientów.

Napisz do nas

Wyślij nam swój adres e-mail, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia nt. funduszy europejskich

Zaufali nam

Dzięki naszemu wsparciu, Chryso Polska, wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych pozyskali dofinansowanie na projekt, którego celem jest opracowanie wysokowartościowego betonu chemoodpornego zbrojonego włóknami syntetycznymi, którego parametry są porównywalne z żelbetem, a odporność chemiczna pozwoli na pracę w bardzo agresywnych chemicznie środowiskach (nawet pH=1).

Z zaprojektowanego betonu powstały rury do zastosowań w kanalizacji sanitarnej, niewymagające dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Firma Zimex pomogliśmy stworzyć model biznesowy oraz pozyskać dofinansowanie na zakup czteroosiowego centrum obróbczego, piły panelowej, jednostronnego centrum obróbczego oraz oprogramowania do zintegrowanej produkcji mebli. Klienci firmy mogą korzystać z możliwości samodzielnego projektowania elementów meblowych zamawianych online.

Escort Sp. z o.o., wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów realizują projekt, którego celem opracowanie systemu monitorowania podpór mostowych. Firma Escort będzie komercjalizować stworzony system, wprowadzając na rynek usługę monitorowania podpór mostowych i ich otoczenia w oparciu o pomiar przepływu/stanu wody i stopień rozmycia dna wokół podpory.

Auto Management Sp. z o.o. zrealizowała z nami aż 3 projekty, które pozowliły firmie zwiększyć potencjał oraz wprowadzić na rynek nowe produkty. Dzięki dofinansowaniu, firma uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego, opracowała system ochorny obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego oraz zaprojektowała symiulator autobusu dla celów szkoleniowych.

ISCG Sp. z o.o. to dostawca i twórca oprogramowania spełniającego indywidualne potrzeby klientów. Z naszym udziałem firma stworzyła oprogramowanie Cost Guardian, wspomagającego menadżerów w zarządzaniu kosztami połączeń telekomunikacyjnych w formule e-usługi.

Neuro Innovations to spółka typu spin-off założona przez nas we współpracy z pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej. Na jej rozwój pozyskaliśmy kapitał z funduszu kapitału zalążkowego. W chwili obecnej spółka wprowadza na rynek innowacyjną usługę badania skuteczności reklam i nośników reklamowych metodą EEG i eyetracking.

Kontakt

Atfin Sp. z o.o.

KRS: 0000239811

ul. Nowogrodzka 48/8

00-695 Warszawa

Tel. +48 691 021 648 E-mail: ue@atfin.pl